DYSFAGI

Sygdommen

Store konsekvenser

Dysfagi er langt mere udbredt end først antaget - den har enorme konsekvenser for patienten, for pårørende og for samfundet.
Sofie Baumgarten
Indehaver PROFAGI

Definition

Kronisk dysfagi er et symptom – ikke en sygdom. Dysfagi betegnes ofte i hverdagen som synkebesvær og årsagen til dysfagi er problemer med at få bragt mad og drikke fra mundhulen gennem svælget og spiserøret til mavesækken.
Der skelnes mellem orofaryngeal dysfagi, der er relateret til problemer i mund og svælg og øsofageal dysfagi, der er relateret til problemer i spiserør og mavesæk

Årsagerne er mangfoldige og omfatter både neurologiske og strukturelle tilstande. Normal synkemekanisme er essentiel af hensyn til ernæringen, men også fordi den sikrer, at luftvejene beskyttes i forbindelse med synkning. Da dysfagi patienter ikke kan synke (- eller har svært ved det) vil en af bivirkningerne ved dysfagi være fejlsynkninger, som medfører lungebetændelse og i værste tilfælde døden enten pga. infektion eller kvælning.

Typer

Orofaryngeal dysfagi

-relateret til problemer i mund og svælg

Orafaryngeal Dysfagi

Øvre dysfagi er udfodringer som sker i den øvre del af fordøjelse hvor bearbejdningen af mad og væske foregår.
Øvre dysfagi kan skyldes mange almene udfodringer som dårlig tandstatus, skader i muskler og nerver, infektioner og tumorer samt psykiske og kognitive problemer.

 

Øsofageal dysfagi

-relateret til problemer i spiserør og mavesæk

Øsofageal dysfagi

Nedre dysfagi er mere relateret til transporten af maden og væske ned gennem spiserøret og mavesækken. Nedre dysfagi kan skyldes sygedomme og allergier i mave-tarm regionen. Det giver sig til udtryk ligesom øvre dysfagi.

Fysiske symptomer

  • Du har rallende eller ”våd” stemme
  • Dit mundvand løber (savler på hovedpuden)
  • Du hoster eller rømmer dig, når du spiser og drikker
  • Du kan have madrester i munden efter et måltid
  • Du har smerter og/eller ubehag ved synkning og spisning
  • Du har gentagne lungebetændelser
  • Du oplever utilsigtet vægttab
  • Du er lang tid om at spise/indtage et måltid

Gode råd

HOLD EN GOD MUNDHYGIEJNE

Ved dysfagi kan der være problemer med at rense munden efter et måltid og problemer med slim i mund og svælg. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt efter alle måltider at børste tænderne/rense munden for at fjerne belægninger og eventuelle madrester. Det kan nedsætte risikoen for infektioner.

SID KORREKT NÅR DU SPISER

Ved dysfagi er det bedst at sidde oprejst i en stol ved indtagelse af mad og drikke. Det mindsker risikoen for fejlsynkning.

God udgangsstilling i lænestol eller almindelig stol med armlæn:

Sid opret i en stol

Sørg for at dine arme er godt understøttet af armlæn

Sid med en let foroverbøjet nakke

Drik af et almindeligt glas (Glas med tud giver en strakt hals som er uhensigtmæssig)

Kursus | Foredrag

Lad dine patienter få en bedre livskvalitet

Inviter din afdeling eller dig selv på kursus og få et livsvigtigt indblik i dysfagi og den nyeste viden på området.

"Livet er det dejligste eventyr"

H.C. Andersen

Nyeste viden

Hold dig opdateret med den nyeste viden omkring dysfagi